CmapTools

CmapTools dành cho Windows

Xây dựng và chia sẻ bản đồ khái niệm với nhiều tùy chọn có thể tùy chỉnh

Bản đồ khái niệm là một cách tuyệt vời để tổ chức các dự án, phân phối các tác vụ hoặc thậm chí minh họa một bài báo dài hạn với biểu đồ giải thích đầy màu sắc. Và bây giờ, với CMapTools, chúng dễ dàng hơn bao giờ hết để tạo ra. Ứng dụng này...Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Giao diện trực quan
  • Bản đồ có thể tùy chỉnh hoàn toàn
  • Xuất sang nhiều định dạng

NHƯỢC ĐIỂM

  • Chia sẻ bản đồ trực tuyến chậm

Rất tốt
8

Bản đồ khái niệm là một cách tuyệt vời để tổ chức các dự án, phân phối các tác vụ hoặc thậm chí minh họa một bài báo dài hạn với biểu đồ giải thích đầy màu sắc. Và bây giờ, với CMapTools, chúng dễ dàng hơn bao giờ hết để tạo ra.

Ứng dụng này giúp bạn thiết kế bất kỳ loại biểu đồ quan hệ, bản đồ khái niệm và các loại biểu đồ khác. Nó hoạt động theo một cách rất trực quan: nhấp đúp vào màn hình để tạo thành phần tử mới và nhấp chuột phải vào nó để tùy chỉnh giao diện của nó.

CMapTools xuất biểu đồ sang nhiều định dạng khác nhau (XMl, PDF, HTML ...) và cũng cho phép chia sẻ chúng trên Internet, mặc dù chúng tôi nhận thấy kết nối với máy chủ CMap hơi chậm.

Khắc phục sự cố trên máy Mac đã ngăn chương trình khởi chạy khi "Kiểm tra cập nhật" được thực hiện trước khi chạy CmapTools Sửa lỗi trên máy Mac nơi nhật ký bị cắt bớt vì chạy trong Java VM 1.6 Thêm tiếng Hy Lạp làm một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi CmapTools GUI Khắc phục sự cố khi tạo hình thu nhỏ theo các bản phân phối Linux nhất định

Thay đổi

  • Khắc phục sự cố trên máy Mac đã ngăn chương trình khởi chạy khi "Kiểm tra cập nhật" được thực hiện trước khi chạy CmapTools Sửa lỗi trên máy Mac nơi nhật ký bị cắt bớt vì chạy trong Java VM 1.6 Thêm tiếng Hy Lạp làm một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi CmapTools GUI Khắc phục sự cố khi tạo hình thu nhỏ theo các bản phân phối Linux nhất định

Được tải nhiều nhất Giáo dục và Tham khảo cho windows

Đánh giá của người dùng về CmapTools

Được tài trợ×